[Let’s] Translate Poland (before 2012)

Osoby obracające się w środowisku międzynarodowym (z powodów zawodowych bądź osobistych) zachęcamy do rozmów z obcokrajowcami na temat najbardziej kłopotliwych trudności komunikacyjnych, jakie napotykają, zwiedzając nasz kraj bądź mieszkając w nim.


Z kolei tłumaczy sześciu najpopularniejszych języków europejskich (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego) zapraszamy do tłumaczenia w ramach naszego projektu wszelkich materiałów komunikacyjnych.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć przedstawiających absurdy i lapsusy językowe oraz propozycji tłumaczeń (na najbardziej popularne języki europejskie) tekstów, komunikatów, oznaczeń i informacji dotyczących następujących obszarów:
  • Transport i logistyka: lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, przystanki autobusowe i tramwajowe, środki transportu (pociągi, autobusy, tramwaje, metro itp.), drogi (oznaczenia, drogowskazy, parkomaty) itd.
  • Turystyka: atrakcje turystyczne (muzea, zamki itp.), punkty informacji turystycznej, oznaczenia szlaków turystycznych, mapy, przewodniki, pamiątki itp.
  • Infrastruktura: pobyt (hotele, motele, pensjonaty, agroturystyka, mieszkania i pokoje do wynajęcia), wyżywienie (restauracje, karty dań), rozrywka (kluby, kina, teatry).

Kampania [Let’s] Translate Poland (before 2012) została podzielona na następujące etapy:

  • Zbieranie zdjęć oraz materiałów na temat braków w tłumaczeniach, błędów i absurdów;
  • Tłumaczenie przekazów i komunikatów, stworzenie katalogu-słownika pojęć i terminów pożytecznych społecznie tłumaczeń;
  • Przekazanie katalogu pojęć przedstawicielom mediów oraz instytucji i organów administracji odpowiedzialnym za skuteczną i właściwą promocję naszego kraju, kultury i dziedzictwa narodowego (POT, PAIZ, urzędy miejskie, muzea itp.);
  • Stworzenie mapy „czytelnych” i atrakcyjnych komunikacyjnie miejsc w Polsce.